Posicionament SEO

La teva web en els primers resultats de Google

Aconsegueix clients nous

Parlem?

La teva web visible a Google

Portem més de 10 anys d’experiència posicionant als nostres clients a la primera pàgina de Google. Pots estar segur que aconseguirem els mateixos resultats per la teva web.

Aconsegueix clients nous

Que la teva web estigui en els primers resultats de Google augmentarà notablemente el número de visites a la teva web, pel que aconseguiràs clients nous

Múltiples tasques. Un sol objetiu.

La feina de Posicionament SEO integra vàries tasques per tal d’ aconseguir un únic objetiu: Que la teva web aparegui a les primeres posicions de Google. És una feina continua i constant però segura.

Auditoria SEO

Anàlisi inicial per optimitzar el rendiment de la teva web i establir una estratègia per portar la teva web a les primeres posicions de Google

SEO Onpage – Offpage

Corretgim els possibles errors que poden haver a la teva web. Optimitzem els textos i els còdigs de cada pàgina para obtenir els millors resultats

Anàlisi de la teva competència

Busquem quins són els teus competidors i estudiem els seus comportaments per així poder establir una estratègia personalitzada de SEO per la teva web

Selecció de paraules clau

Triem les paraules clau més adequades pel teu projecte i d’aquesta forma aconseguim posicionar la teva web per davant dels teus competidors

Redacció de continguts 

Els continguts són clau per optimitzar el Posicionament SEO. Redactem els continguts de qualitat, com els articles pel Blog, les descripcions dels teus productes i serveis, etc.

Linkbuilding

Creació d’una xarxa d’enllaços interns a la teva web per afavorir el SEO en tots els cercadors. 

Control de resultats. Optimització contínua.

El que t’ha d’importar a l’hora d’evaluar el SEO no és només que la teva web aparegui en els primers resultats de Google sino obtenir conversions (vendes o contactes). Per això és molt important conèixer els beneficis que té la teva web pel fet d’estar a les primeres posicions de Google. És aquí on posem molt interès i on dediquem tot el nostre esforç.